Om mig
Forsiden
Kontakt og betaling

Foredrag

Bibelske

Teologiske

Filosofiske

Jobs Bog
Genfortælling af Jobs Bog.
Pris: 3000 kr. + transport.

Jobs Bog - Gud, hvorfor
Jobs Bog er menneskets bearbejdelse af sorg og meningsløs ulykke. Desperation veksler med håb og voldsomhed med tænksom inderlighed. Foredraget kredser om, hvad det er for et svar, mennesket før på sine spørgsmål til livet.
Pris: 3000 kr. + transport.

Jobs Bog i kunsten
Jobs Bog har inspireret kunstnere gennem århundreder. Gennem en power point præsentation genfortælles skiftende tiders opfattelse af Jobskikkelsen fra middelalderen og frem til i dag. Centralt står William Blakes tolkning af Jobs Bog.
Pris: 3000 kr. + transport.

Åbenbaringsbogen - Et skrift for højre hjernehalvdel
Johannes' Åbenbaring er notorisk svær at forstå. Det gælder særligt, hvis man læser den som en logisk fremadskridende handling fortælling. Men åbenbaringsbogen skal læses på sine egne præmisser, dvs. som et visionært værk, der i et syn giver et tværsnit af en guddommelig virkelighed.
Pris: 3000 kr. + transport.
Enkelhed - En glemt åndelig disciplin
Drop omvejene! Med eksempler fra hverdagen i moderniteten tages danskerens liv på kornet og spiddes i  sin modsætningsfuldhed. Bibelen tages med på råd, når det enkle liv beskrives og ti bud opstilles som modbillede til en kompleks hverdag.
Nogle stikord til enkelhed er: funtionalitet, langtidsholdbarhed, afkald, langsomhed, munterhed.

Pris: 3000 kr. + transport.
Fattigdom i Danmark
Erfaringer med og tanker om en fattig virkelighed i Danmark.
Gennem mit arbejde både som præst og som ansat i Kirkens Korshærs Natcafé på Nørrebro har jeg gjort mig nogle tanker om fattigdom.
Pris: 3000 kr. + transport.